การประกันภัยที่มุ่งหมายไว้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับขายมอไซค์

หากคุณเป็นเจ้าของ ขี่หรือขายรถจักรยานยนต์ขายมอไซค์ คุณจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองการประกันภัยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรวมถึงผู้ขับขี่เองต้องคุ้นเคยกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและจัดหาความคุ้มครองที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อปกป้องพวกเขาจากตัวแปรต่างๆ ขายมอไซค์ภาพรวมนี้จะทำให้พื้นฐานของการแยกประเภทการประกันง่ายขึ้นประกันภัยรถจักรยานยนต์สำหรับเจ้าของและผู้ขับขี่โดยทั่วไป แผนความรับผิดทางรถยนต์

และส่วนบุคคลมาตรฐานส่วนใหญ่ไม่รวมถึงการประกันภัยรถจักรยานยนต์ขายมอไซค์ด้วยเหตุผลนี้เองที่การประกันภัยที่มุ่งหมายไว้อย่างชัดเจนสำหรับรถจักรยานยนต์ สกู๊ตเตอร์ จักรยานยนต์ ขายมอไซค์และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของและขับขี่ ความคุ้มครองคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของหรือผู้ปฏิบัติงาน หากได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทรัพย์สินเสียหายต่อบุคคลที่สาม ขายมอไซค์ในกรณีส่วนใหญ่ บริษัทประกันภัยที่ให้บริการ

ธุรกิจจำนวนมากต้องจัดการกับรายละเอียดดั้งเดิม การปรับเปลี่ยน

ประกันภัยรถจักรยานยนต์จะครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพจากไฟไหม้ การโจรกรรม กรมธรรม์ที่ครอบคลุมและการชนกัน ใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องมักจะกำหนดขึ้นผ่านการวัดลูกบาศก์เซนติเมตรขายมอไซค์ของการกระจัดของเครื่องยนต์บริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถจักรยานยนต์ยังแนะนำขายมอไซค์ให้คุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่มีประกันเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ความรับผิด มีตัวเลือกการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลและความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสารขายมอไซค์ประกันภัยการผลิตและการผลิตตามสั่งของรถจักรยานยนต์

และจักรยานยนต์เนื่องจากความนิยมในการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจจำนวนมากต้องจัดการกับรายละเอียดดั้งเดิมขายมอไซค์ การปรับเปลี่ยนเฟรม และการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความรับผิดในรูปแบบต่างๆ สำหรับนักออกแบบ รถจักรยานยนต์ขายมอไซค์ ผู้ผลิต ผู้ผลิต และบริการ หรือร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงความคุ้มครองต่อไปนี้การประกันภัยความรับผิดทั่วไปผลิตภัณฑ์และการครอบคลุมการดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์การประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายของผู้ดูแลโรงรถ

แบบฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์

การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลเชิงพาณิชย์  ซึ่งความคุ้มครองการโจรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของประกันภัยตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ขายมอไซค์โดยทั่วไปแล้วการประกันภัยประเภทนี้ขายมอไซค์มือสองจะมีให้ในแบบฟอร์มความรับผิดของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะมีสองความคุ้มครองที่แตกต่างกันกรมธรรม์ขายมอไซค์ที่รวมถึงความรับผิดในสถานที่สำหรับการดำเนินการขายในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการหรือการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของลูกค้า

ขายมอไซค์กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองรถจักรยานยนต์ของลูกค้า ณ เวลาเก็บเข้าร้านซ่อมของผู้แทนจำหน่าย แผนประเภทนี้คล้ายกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ดูแลโรงรถนโยบายการประกันความเสียหายทางกายภาพเพิ่มเติมของตัวแทนจำหน่ายปกป้องรถจักรยานยนต์ที่เก็บไว้ที่รอการขายและครอบคลุมขายมอไซค์ถึงความเสี่ยง เช่น ไฟไหม้ การโจรกรรม การชน การก่อกวน การจลาจล และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุขายมอไซค์