จำเป็นต้องล้างถังน้ำมันทุก ๆ ห้าปีหรือไม่

ล้างถังน้ำมันเป็นถังซีเมนต์ขนาดใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินใกล้บ้านเรา จุดประสงค์ในการส่งตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้คือการรวบรวมขยะที่เป็นของแข็งและของเหลวที่ไม่ต้องการซึ่งมาจากห้องส้วม ห้องน้ำ ห้องครัว และสถานีล้าง ของเสียเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันและทิ้งลงในภาชนะ ล้างถังน้ำมันมีหลายขนาด การติดตั้งถังขนาดเฉพาะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ เช่น จำนวนคนอยู่ในบ้าน และการใช้น้ำ หากมีการใช้น้ำมากขึ้น ควรติดตั้งถังขนาดใหญ่ขึ้นในตำแหน่งนั้น ล้างถังน้ำมันทั้งหมดถูกทิ้งลงในถังบำบัดน้ำเสียและแยกจากกัน วัสดุของเสียที่เป็นของแข็งจำนวนมาก

ล้างถังน้ำมันจะตกลงสู่ภาชนะกลายเป็นชั้นที่เรียกว่าตะกอน

ของเสียที่มีน้ำหนักเบา เช่น น้ำมัน จารบี และสารอื่นๆ ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทำให้เกิดชั้นที่เรียกว่าขยะ น้ำเสียทั้งหมดที่อยู่ระหว่างกากตะกอนและขยะเรียกว่าน้ำทิ้ง จำเป็นต้องทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียเมื่อระดับน้ำเสียถึงจุดสูงสุด การใช้น้ำยังส่งผลต่อกำหนดการสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสียอีกด้วย หากมีการเทน้ำทิ้งลงในถัง ระดับน้ำจะถึงระดับสูงสุด และควรทำความสะอาดหรือสูบน้ำในถังให้บ่อยขึ้น โดยทั่วไป ล้างถังน้ำมันควรได้รับการทำความสะอาดหรือสูบน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของถังบำบัดน้ำเสีย ล้างถังน้ำมันขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องสูบทุกปี

สามารถล้างถังน้ำมันได้ทุกสองปีหรือห้าปี แต่อย่างไรก็ตาม ถังบำบัดน้ำเสียจะต้องได้รับการทำความสะอาดหรือสูบน้ำอย่างน้อยทุก ๆ ห้าปี การล้างถังน้ำมันบำบัดน้ำเสียอย่างทันท่วงทีสามารถรักษาถังไว้ได้ดี การบำรุงรักษาถังบำบัดน้ำเสียทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงการใช้น้ำปริมาณมากสามารถรักษาถังของคุณไว้ได้นานและลดค่าใช้จ่าย การทิ้งน้ำปริมาณมากนำไปสู่การทำความสะอาดหรือสูบน้ำระบบบ่อยครั้งซึ่งมีราคาสูง

หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะมูลฝอยที่มีน้ำหนักมาก

ล้างถังน้ำมันจะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยหนักเหล่านี้ทำให้เกิดการอุดตันหรืออุดตันในแหล่งชะล้าง การอุดตันในท่อระบายน้ำอาจนำไปสู่การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการล้างถังน้ำมัน สารเคมีเหล่านี้จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่มีอยู่ในภาชนะ แบคทีเรียช่วยในการย่อยสลายของเสียที่เป็นของแข็งหนักให้เป็นอนุภาคขนาดเล็ก

การปฏิบัติตามข้อควรระวังง่ายๆ ไม่กี่ข้อเหล่านี้สามารถช่วยในการบำรุงรักษาบริการล้างถังน้ำมัน ราคาของคุณในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อผู้ให้บริการมืออาชีพใกล้บ้านคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เขาจะแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดถังของคุณ การปฏิบัติตามกฎของพวกเขาจะไม่ทำลายระบบบำบัดน้ำเสียของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/service-category.php?id=fbea31c7083ef34d19f4b946b94b60560c709e34