ความเป็นมืออาชีพของบริการตรวจสอบรับรอง

การใช้งานในอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูง เนื่องจากสามารถประหยัดเวลา เงิน และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับวัสดุก่อนที่จะนำไปใช้งานตรวจสอบรับรองเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการใช้งานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรวจสอบรับรองภายในสหราชอาณาจักร อุปกรณ์หลายชิ้น เช่น ภาชนะรับความดัน ท่อส่ง และหม้อต้มน้ำอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ การทดสอบที่กำหนดมักจะต้องทำโดยตรง หรือมิฉะนั้น

ตรวจสอบรับรองระบุว่าต้องทำการบำรุงรักษาที่เหมาะสม 

เพื่อความปลอดภัย การประเมินแบบไม่ทำลายจึงเหมาะสมกับทั้งข้อกำหนดของกฎระเบียบเช่นนี้ เช่นเดียวกับความต้องการของบริษัทสำหรับวิธีการตรวจสอบที่จะไม่ทำให้อุปกรณ์ราคาแพงของพวกเขาเสียหาย จากนั้นสามารถวิเคราะห์รายงาน ตรวจสอบรับรองได้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น สรุปสภาพของชิ้นส่วน และการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ ตรวจสอบรับรองครอบคลุมเทคนิคที่หลากหลาย บางส่วนให้ข้อมูลพื้นฐาน

ในขณะที่บางส่วนให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั่วไประหว่างระดับข้อมูลที่รวบรวมได้ กับเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ช่างเทคนิคตรวจสอบรับรองจะต้องได้รับการรับรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถแยกแยะข้อบกพร่องและวิเคราะห์เงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบทางทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ ตลอดจนระยะเวลาของประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่ช่างเทคนิคจะได้รับใบรับรองความสามารถเต็มรูปแบบ โดยธรรมชาติแล้ว

งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ที่อาจใช้งานอุปกรณ์ในอนาคต

การฝึกอบรมและความสามารถจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังและทดสอบอย่างเข้มงวดตรวจสอบรับรองโดยรวมให้บริการที่จำเป็นแก่หลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ พลังงานและพลังงาน การจัดเก็บจำนวนมาก นอกชายฝั่ง กระบวนการและเคมี และการบินและอวกาศ เป็นต้น การทดสอบแบบไม่ทำลาย ตรวจสอบรับรองหมายถึงวิธีการทดสอบที่ไม่ทำลายวัสดุที่ทดสอบ โดยทั่วไปเทคนิคเหล่านี้ใช้สำหรับทดสอบปัญหาภายนอกหรือภายในของระบบหรือเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รบกวนการทำงานของระบบหรือการดำเนินงานในอนาคต มีหลายวิธีที่ใช้สำหรับการทดสอบเหล่านี้ บางส่วนมีดังนี้  การตรวจสอบรับรองหรือการทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก การทดสอบประเภทนี้ส่วนใหญ่ทำในกรณีของผลิตภัณฑ์และระบบเหล็กหรือเหล็กกล้า หรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก หากมีข้อบกพร่องหรือการบิดเบี้ยวในส่วนใต้พื้นผิวหรือพื้นผิวของวัสดุ ก็จะมองเห็นได้เนื่องจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการทดสอบประเภทนี้ การบิดเบี้ยวอาจอยู่ในรูปของรอยร้าว รู หรืออะไรก็ตามที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยาก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.anp.co.th/