การรับรองเกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง

คำว่าได้รับการรับรองการเรียนเขียนโปรแกรมเป็นการบอกเป็นนัยการเรียนเขียนโปรแกรมว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นของแท้และความถูกต้องนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระที่ทดสอบคุณภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ในความเป็นจริงการเรียนเขียนโปรแกรมเกือบจะเป็นเรื่องบังคับที่จะต้องได้รับการรับรองหากคุณต้องการให้ปริญญาของคุณเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยบุคคลที่สำคัญ รวมถึงผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานการศึกษาองค์กรวิชาชีพการเรียนเขียนโปรแกรม

การเรียนเขียนโปรแกรมตลอดจนนายจ้างที่คาดหวังระวัง

การรับรองที่ฉ้อฉลเมื่อเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรอง อาจมีความแตกต่างกันในวิธีการรับรองโปรแกรม และเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการเรียนทางไกลนั้นได้รับการรับรองจริงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านการศึกษาของคุณ คุณควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยเฉพาะ

การเรียนเขียนโปรแกรมได้รับการยอมรับว่าสามารถประเมินหลักสูตรการศึกษาของคุณได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณต้องระวังโปรแกรมการเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรองซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าสามารถให้การรับรองได้ คุณมั่นใจได้ว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นฝีมือขององค์กรฉ้อฉลจริง ๆ ในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานส่วนกลางในสหรัฐอเมริกาที่จะให้การรับรองโปรแกรมดังกล่าวการเรียนเขียนโปรแกรม

ดังนั้นคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบโปรแกรมของคุณจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ในความเป็นจริง เพื่อให้ได้รับการรับรองจากแหล่งที่เหมาะสมการเรียนเขียนโปรแกรมคุณต้องมองหาสถาบันการศึกษาที่รวมอยู่ในรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกปีโดยกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าในกรณีใด โปรแกรมการเรียนรู้ทางไกลที่ได้รับการรับรองบางประเภทจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานพิเศษการเรียนเขียนโปรแกรม

ตัวอย่างเช่นการเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อคุณต้องการประกอบ

อาชีพสอน คุณจะต้องแน่ใจว่าโปรแกรมการเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรองที่คุณเลือกนั้นได้รับการรับรองจากหน่วยงาน เช่น สภาแห่งชาติเพื่อการรับรองวิทยฐานะการศึกษาครูเมื่อเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโปรแกรมการเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรอง มีเพียงสองประเภทของการรับรองที่ต้องระวังการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าการรับรองเฉพาะทางและสถาบัน หลังมีผลบังคับใช้กับทั้งสถาบันในขณะที่สถาบันเดิมหมายถึงการให้การรับรองแก่โปรแกรมที่โดดเด่นบางอย่างซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบางอย่างสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมที่กำหนดนอกจากนี้ การเรียนหลักสูตรทางไกลจากโรงเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรองจะปลอดภัยกว่า เพราะเมื่อนายจ้างตรวจสอบใบสมัครของคุณ

การเรียนเขียนโปรแกรมพวกเขาจะต้องประทับใจมากขึ้นเมื่อเห็นว่าคุณได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีการรับรองระดับภูมิภาคที่ต้องพิจารณา ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรอง ซึ่งได้รับการยอมรับจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการเรียนเขียนโปรแกรมและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา ข้อได้เปรียบหลักของการเลือกใช้โปรแกรมการเรียนทางไกลที่ได้รับการรับรองคือการโอนหน่วยกิตของวิทยาลัยจะง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเรียนเขียนโปรแกรม