ประกันลดหย่อนภาษีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ

ใครๆ ก็รู้ว่าประกันชีวิตมีความสำคัญต่อชีวิต ประกันลดหย่อนภาษีให้ประโยชน์แก่ครอบครัวในฐานะผู้รับผลประโยชน์เนื่องจากปกป้องและให้ความมั่นคงทางการเงิน แต่มักมีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นเสมอว่าประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้หรือไม่เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์ที่คุณเลือก คุณมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ ประกันลดหย่อนภาษีและเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องซื้อประกันเพราะอาจเป็นการออมและบางส่วนอาจเป็นการลงทุนก็ได้

ประกันลดหย่อนภาษีอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนโดยที่คุณไม่รู้ตัวตอนนี้เกี่ยวกับการประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้ มีบางส่วนของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกันลดหย่อนภาษีและโปรดทราบว่าเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายสำหรับประกันชีวิตของคุณนั้นไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เว้นแต่จะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพบางส่วน ผลประโยชน์การเสียชีวิตส่วนใหญ่โดยทั่วไปไม่ต้องเสียภาษี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่คุณสามารถรวมไว้ใน IRS เพื่อหักลดหย่อน

หากนโยบายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจทำให้ต้องเสียภาษีที่จริงแล้ว การหักลดหย่อนจากประกันทำงานโดยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของค่าประกันที่หักจากภาษีประจำปีของคุณประกันลดหย่อนภาษี มันใช้งานได้เหมือนเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่คุณสามารถรวมไว้ใน IRS ประกันลดหย่อนภาษีเพื่อหักลดหย่อนได้ถึงขีดจำกัดที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าขีดจำกัดเฉพาะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ส่วนใหญ่โดยไม่คำนึงถึงประเภทใด ๆ สามารถหักลดหย่อนได้บางส่วนเช่นอายุการใช้งานสากลโดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยจะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ แต่หากคุณเคย

กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักประกันเงินกู้ ประกันลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยของเงินกู้นั้นสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ กฎหมายอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหักได้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และมีอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเบี้ยประกันของคุณนำไปออม เงินส่วนนี้จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ประกันลดหย่อนภาษี กฎหมายกำหนดให้หักเบี้ยประกันภัยได้เฉพาะส่วนของเบี้ยประกันภัยเท่านั้นเบี้ยประกันรายบุคคลไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ เนื่องจากจ่ายเป็นเบี้ยประกันกลุ่มที่นายจ้างจ่ายให้พนักงาน เมื่อคุณซื้อประกันชีวิตในแบบแผนที่มีคุณภาพ

แผนการกระจายซึ่งนโยบายไม่สามารถนำไปใช้กับ IRA ได้ผู้เอาประกันภัย

ซึ่งออกแบบแนวคิดโดยให้ผลบวกที่จำกัดมาก เนื่องจากข้อได้เปรียบของเบี้ยประกันภัยที่หักลดหย่อนภาษีซึ่งมากกว่าการชดเชยด้วยปัจจัยบางประการ ประกันลดหย่อนภาษี ระยะสั้นเช่นเงินได้เมื่อเสียชีวิตจะรวมอยู่ในกองมรดกที่เอาประกันภัยเมื่อเกษียณอายุ ประกันลดหย่อนภาษีนโยบายจะต้องถูกเวนคืนพร้อมกับแผนหรือใช้เป็นแผนการกระจายซึ่งนโยบายไม่สามารถนำไปใช้กับ IRA ได้ผู้เอาประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองไว้ในรายได้หากผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์อยู่ในแผนส่วนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ลบด้วยฐานผู้เอาประกันภัยต้องเสียภาษี ประกันลดหย่อนภาษีซึ่งไม่ใช่กรณีนี้หากประกันชีวิตอยู่นอกแผนดังนั้นก่อนที่จะซื้อแผนประกันใด ๆ ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจทุกอย่างที่อยู่ในกรมธรรม์และหากคุณมีคำถามใด ๆ ที่คุณคิดว่าไม่ชัดเจนสำหรับคุณ ประกันลดหย่อนภาษีขอให้พวกเขาอธิบายให้คุณทราบ ลูกค้าถูกเสมอและต้องการบริการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องประกันภัยหรือประกันชีวิต ซึ่งบางครั้งก็สับสน